cs +420 519 414 032 Mo/Fr 06:00-22:00 expedition - Mo/Fr 07:30-16:00 administration Starovičky 271 , 691 68
Certifikovaný výrobce
CE | EN 442 euronorm
Největší výrobce
v České republice
Kvalita #1
Záruka na výrobky 5 let!

Dotace

Radiátory značky THERMAL TREND

Číslo projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021187

Cílem projektu je provést měření v akreditované zkušební laboratoři, která prokáží, že naše konstrukční řešení prototypů plně vyhovuje i pro provoz, který odpovídá požadavkům podle posledních norem EU i ČR.

Výstupem projektu budou vlastní zkoušky a následné vystavení protokolů a certifikátů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Konkrétně se jednat o měření a certifikaci následujících typů výrobků: Otopná tělesa ocelová, typové označení: K, KOS, KM MARABU, KD14, KDO14, KD22, KDO22, EKONOMIK, KD, KDO, KQ a QADRIX, různých výkonů v uvedených řadách.