cs +420 519 414 032 Mo/Fr 06:00-22:00 expedition - Mo/Fr 07:30-16:00 administration Starovičky 271 , 691 68
Certifikovaný výrobce
CE | EN 442 euronorm
Největší výrobce
v České republice
Kvalita #1
Záruka na výrobky 5 let!

Projekt odštěpení

Upozornění pro věřitele na jejich práva a oznámení o uložení projektu rozdělení odštěpením do sbírky listin

 

Společnost: THERMAL TREND, spol. s r.o.

Sídlo: č.p. 271, 691 68 Starovičky

IČO: 634 90 455

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21738

(dále jen jako „Rozdělovaná společnost“)

 

tímto v souladu s ustanovením § 33a a související zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“), uveřejňuje toto upozornění pro věřitele:

 

Oznámení o uveřejnění projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti na webových stránkách.

Rozdělovaná společnost vyhotovila v souvislosti s realizací rozdělení formou odštěpení Rozdělované společnosti projekt rozdělení formou odštěpení, který byl uveřejněn postupem podle ustanovení § 33a odst. 1 Zákona o přeměnách na veřejně a bezplatně přístupné webové (internetové) stránce Rozdělované společnosti https://thermal-trend.cz/ .

 

Upozornění pro věřitele na jejich práva

V důsledku odštěpení vznikne nová společnost, jejíž obchodní firma bude znít: AZ Fitness majetková s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, její sídlo bude Brno (dále jen „Nástupnická společnost“).

Současně Rozdělovaná společnost upozorňuje své věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 Zákona o přeměnách v souvislosti s rozdělením odštěpením, a to zejména, že věřitelé Rozdělované společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku rozdělení odštěpením zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím uvedené lhůty toto právo zaniká.

Nedojde-li mezi věřiteli a Rozdělovanou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku rozdělení odštěpením podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na rozdělení odštěpením neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku.

Zahájení přípravy bylo oznámeno poskytovateli veřejné podpory v souladu s ust. § 39a Zákona o přeměnách. Na nástupnickou společnost nepřejdou práva ani povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

THERMAL TREND, spol. s r.o.